Home / Urdu SMS / Miss You SMS / Ï lôvÊ ÝÔÜ !

Ï lôvÊ ÝÔÜ !

Sôrry öf ßêïñg sô pòssëssîvê
Sörrý òf ßèíñg sø ëmöxïøñãl
Sørrý thãt Ï çrý før yôü
Sörrý ß’ëçøz Î çäñ’t lìvë wïdhöüt ýøü
Sörrý mý frïëñd Î mädè ýøü måd
Sôrrý dëãr ýôü ãrë sö säd
Sørrý för ñøt gïvîñg åñý hãppïñëss
Sôrrý ß’çôz îts mý dïgrãçë
Sørrý för thïñkîñg ôf ýöû sô vërý mûçh
Sörrý Î âlwåýs mïss ýôü
Sørrý ôf ßêïñg sô mãd âßøüt ýôû
Sôrrý før mý ëvêrý ßlüê
Sörrý ôf ßëïñg sø îmmãtûrê
Sørrý ñôw thåt çåñ’t ßë çùrëd
Sôrrý øf ßêïñg mýsêlf
Sørrý thät Î’vë fäîlêd
Ï’åm sørrý ãñd sØrrý ägãïñ
Sôrrý öf ßèïñg îñsãñê
ßüt ßêlïëvè mê….!!!!
Ï lôvÊ ÝÔÜ !!

(Visited 24 times, 1 visits today)
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

About Lubna Rasheed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*